Medlemsservice
 
 
 
 

Glemt password?

Medlemskab

Tidsskrift

Ordenshistorisk Tidsskrift udkommer ca. 2 gange om året.

Se en liste over indholdet her

Bogudgivelser

Ordenshistorisk Selskab står bag udgivelser af bøger med ordensrelateret indhold.

Se en liste over bøgerne her

Ordenshistorisk Forlag

Ordenshistorisk Forlag er et forlag som - uafhængigt af Ordenshistorisk Selskab - udgiver bøger om ordner og medaljer.

Se listen af udgivelser her

Styrelsen
Præsident Vicepræsident
Sven Philip Jørgensen
Sven Philip
Jørgensen
Bert Hansen
Bert Hansen
 
Kasserer Sekretær
Lars Søndergaard
Lars Søndergaard
Peter F. Christiansen
Peter F. Christiansen
Webmaster Suppleant
Michael Rindsig
Michael Rindsig
Jan René Westh
Jan René Westh
Download som PDF

Vedtægter for Den Ordenshistoriske Samling

§ 1.

Ordener, dekorationer, ordenspatenter m.v., der ved arv eller gave tilfalder Ordenshistorisk Selskab, indgår i Den Ordenshistoriske Samling.


§ 2.

Den Ordenshistoriske Samling bestyres af Ordenshistorisk Selskabs styrelse. Ordenshistorisk Selskabs præsident fungerer som formand for Den Ordenshistoriske Samlings styrelse.
Styrelsen udarbejder en forretningsorden for Den Ordenshistoriske Samlings virksomhed.


§ 3.

Den Ordenshistoriske Samling skal stedse forblive urørt, og kan ikke afhændes eller på anden måde overdrages.
I tilfælde af Ordenshistorisk Selskabs opløsning skal Den Ordenshistoriske Samling vederlagsfrit tilbydes Tøjhusmuseet, Nationalmuseet eller Frederiksborgmuseet efter styrelsens nærmere bestemmelse.


§ 4.

Adgang til at benytte Den Ordenshistoriske Samling har alene medlemmer af Ordenshistorisk Selskab samt danske og udenlandske museer og ambassader. Udlån af Den Ordenshistoriske Samling kan alene ske i forbindelse med udstillinger, hvori selskabet deltager.


§ 5.

Det påhviler styrelsen at føre en protokol for Den Ordenshistoriske Samling. Styrelsen aflægger hvert år i forbindelse med Ordenshistorisk Selskabs ordinære generalforsamling beretning om forøgelse af Den Ordenshistoriske Samling samt om dens forhold i ørvrigt.


§ 6.

Ændringer af vedtægterne for Den Ordenshistoriske Samling kan kun ske ved tre fjerdedeles flertal af Ordenshistorisk Selskabs medlemmer ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

__________________________________________________________________________


Vedtaget på Ordenshistorisk Selskabs generalforsamling den 27. april 1977.