Medlemsservice
 
 
 
 

Glemt password?

Medlemskab

Tidsskrift

Ordenshistorisk Tidsskrift udkommer ca. 2 gange om året.

Se en liste over indholdet her

Bogudgivelser

Ordenshistorisk Selskab står bag udgivelser af bøger med ordensrelateret indhold.

Se en liste over bøgerne her

Ordenshistorisk Forlag

Ordenshistorisk Forlag er et forlag som - uafhængigt af Ordenshistorisk Selskab - udgiver bøger om ordener og medaljer.

Se listen af udgivelser her

Selskabsinformation

Ordenshistorisk Selskab
Grønnevang 17
DK-2970 Hørsholm
omsd@omsd.dk
CVR: 14401482

Styrelsen
Præsident Vicepræsident
Sven Philip Jørgensen
Sven Philip
Jørgensen
Jan René Westh
Jan René Westh
 
Kasserer Medlem
Lars Søndergaard
Lars Søndergaard
Lars Stevnsborg
Lars Stevnsborg
Webmaster Suppleant
Michael Rindsig
Michael Rindsig
Anders Vidstrup
Anders Vidstrup
Ordenshist. Samling
Kurator
Jan René Westh
Jan René Westh
Medlemskab
Medlemskab

Bliv medlem...

Velkommen til Ordenshistorisk Selskab

Ordenshistorisk Selskab blev stiftet den 27. april 1966 med det formål at fremme studiet af ordeners og medaljers historie i bredeste forstand.

Via Ordenshistorisk Tidsskrift, mødeaktiviteter, rejser, udflugter og udstillinger søger Selskabet at udbrede viden om Ordensvæsenets kulturhistoriske betydning.

Til selskabet er knyttet Den Ordenshistoriske Samling, som rummer ordener, medaljer, ordenspatenter m.m., som ved arv, gave eller køb er tilgået samlingen. Samlingen er til studie- og udstillingsbrug.

Selskabets historie

Ordenshistorisk Selskab blev stiftet den 27. april 1966 med det formål at fremme studiet af ordeners og medaljers historie i bredeste forstand. Formålet søges opnået gennem afholdelse af møder med foredrag og udstillinger samt udgivelsesvirksomhed.

Fra en beskeden begyndelse har selskabet vist sin berettigelse med et stadig stigende medlemstal og med udgivelse af væsentlige bidrag om ordner og medaljers historie.

Selskabet stiftede i 1977 Den Ordenshistoriske Samling ud fra et ønske om at skabe en permanent samling af ordner og medaljer til studie- og udstillingsbrug. Samlingen opbygges med ordner, medaljer og andre dekorationer, ordenspatenter m.m., som ved arv, gave eller køb tilfalder samlingen.

Selskabet havde i 1978 den store glæde, at Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen indvilgede i at påtage sig hvervet som protektor for Ordenshistorisk Selskab og Den Ordenshistoriske Samling.

Selskabet har igennem årene opbygget et omfattende internationalt samarbejde med tilsvarende selskaber i Belgien, Storbritannien, Tyskland, Østrig og U.S.A., ligesom selskabet har en række udenlandske medlemmer.

Det tilstræbes at afholde 8 møder i selskabet årligt, sædvanligvis på Tøjhusmuseet eller i Kastellet, men det kan også være i form af museumsbesøg eller lignende, f.eks. besøgte selskabet i 2002 Den kongelige Mønt for at se og høre om medaljefremstilling. En af de årlige aktiviteter er et formidlingssalg, en anden den såkaldte minikonvention, hvor medlemmerne med udstillinger fra egne samlinger kan konkurrere om en præmie.

Selskabets mere udadvendte aktiviteter er først og fremmest udstillings- og udgivelsesaktiviteterne.

Selskabet arrangerede i forbindelse med sit 10 års og 25 års jubilæum omfattende udstillinger på og i samarbejde med Tøjhusmuseet. Den sidstnævnte udstilling var den til dato største samlede udstilling i Danmark og blev en stor succes med mere end 14.000 besøgende. Den Ordenshistoriske Samlings 10 års jubilæum blev fejret med en udstilling af samlingen i Erichsens Palæ på Kgs. Nytorv.

Selskabet har arrangeret eller deltaget i udstillinger, f.eks. ved fremmede statsbesøg i Danmark. Den seneste udstilling var i Den franske Ambassade på Kgs. Nytorv i anledning af 200 året for indstiftelsen af den franske Æreslegions Orden.

Udgivelsesvirksomheden spænder fra Ordenshistorisk Tidsskrift til bøger om først og fremmest danske ordner og medaljer. Tidsskriftet har for nylig ændret form, og det er håbet, at det herved bliver en mere attraktiv ramme for medlemmernes egne publikationer.

Bogudgivelserne er kun mulige gennem økonomisk støtte fra fonde, og selv om dette ofte er vanskeligt, har selskabet kunne udgive en række bøger.