Medlemsservice
 
 
 
 

Glemt password?

Medlemskab

Tidsskrift

Ordenshistorisk Tidsskrift udkommer ca. 2 gange om året.

Se en liste over indholdet her

Bogudgivelser

Ordenshistorisk Selskab står bag udgivelser af bøger med ordensrelateret indhold.

Se en liste over bøgerne her

Ordenshistorisk Forlag

Ordenshistorisk Forlag er et forlag som - uafhængigt af Ordenshistorisk Selskab - udgiver bøger om ordener og medaljer.

Se listen af udgivelser her

  Udskriv artikel

Mødereferat - Det genopstandne svenske ordensvæsen

Det svenske ordensvæsen under genindførelse - og et nyt æresmedlem.
Mødereferat - Det genopstandne svenske ordensvæsen

Den svenske Vasaorden (Ridder)

Tom C. Bergroth, den kendte finske ordenshistoriker og intendent ved Kungl. Maj:ts Orden i Stockholm, holdt den 4. april et interessant foredrag i Ordenshistorisk Selskab. Titlen på foredraget var "Det svenske ordensvæsen før 1975 og efter. Et belønningssystem under genindførelse".


Det svenske ordenssystem blev indført i 1748 med indstiftelsen af Serafimerordenen, Sværdordenen og Nordstjerneordenen. I 1772 kom Vasaordenen til, og den var mere demokratisk i forhold til de tre øvrige svenske ordener, idet den kunne tildeles bredt i samfundet. I 1789 blev der så indstiftet tapperhedsmedaljer.


I 1975 traf den svenske Riksdag beslutning om, at der ikke mere skulle gives ordener til svenske statsborgere, men alene til udlændinge, blandt andet i forbindelse med statsbesøg.


Bergroth gennemgik derefter de lange linier i svensk ordenshistorie 1748-2017. I sidstnævnte år opstod der en politisk debat om en genindførelse af ordensvæsenet. Der var politisk konsensus om dette, og en kommission blev nedsat. Den har nu fremsat forslag til en fornyelse af ordensvæsenet, f.eks. en genindførsel af det sorte bånd til Nordstjerneordenen, der også får et Nordstjernetegn. Fremover vil det også være muligt at tildele medaljer posthumt. Som noget nyt skal der nedsættes et ordensråd til vurdering af ordensindstillinger uden politisk indblanding.


Som bonusinfo sluttede Bergroth med at fortælle, at der i ordenssalene på Stockholm Slot kommer en udstilling om den kongelige Vasaorden i anledning af ordenens 250 års jubilæum. Udstillingen finder sted maj 2022-maj 2023.


Foredraget blev modtaget med stort bifald.


Det er i øvrigt tankevækkende, at også den franske revolution afskaffede ordensvæsenet, og det samme skete under den russiske revolution. I Sverige blev store dele af ordensvæsenet lagt i dvale. Hvad skete? Ordener blev hurtigt genindført i Frankrig og i Sovjetunionen, og i Sverige er dvalen efter mange år ved at være slut. Der er trods alt fortsat behov for et ordensvæsen.


Efter foredraget blev Bergroth udnævnt til æresmedlem af Ordenshistorisk Selskab. Bergroth har været medlem af Selskabet i over 50 år, han stiller altid op til foredragsvirksomhed i Selskabet, når han bliver spurgt, og han har et stort ordenshistorisk forfatterskab bag sig. Han har også været, og er fortsat, aktiv inden for ordenshistorisk udstillingsvirksomhed.


Bergroth er blot nr. fem i rækken af æresmedlemmer siden Selskabets stiftelse i 1966.