Medlemsservice
 
 
 
 

Glemt password?

Medlemskab

Tidsskrift

Ordenshistorisk Tidsskrift udkommer ca. 2 gange om året.

Se en liste over indholdet her

Bogudgivelser

Ordenshistorisk Selskab står bag udgivelser af bøger med ordensrelateret indhold.

Se en liste over bøgerne her

Ordenshistorisk Forlag

Ordenshistorisk Forlag er et forlag som - uafhængigt af Ordenshistorisk Selskab - udgiver bøger om ordener og medaljer.

Se listen af udgivelser her

Tilhørende Dokumenter
Tilhørende dokumenter

Dannebrogordenen

Båndguide

Klik her for at se en liste over bånd til danske ordener og medaljer.

Ordenshist. Samling

Den Ordenshistoriske Samling består af ordener og medaljer m.m. skænket til Selskabet.

Dannebrogordenen

Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian V i 1671 som en genoplivning af en påstået ældre orden indstiftet af Valdemar Sejr efter slaget ved Lyndanisse (i Estland) i 1219. Et bevis for denne ældre ordens eksistens har dog aldrig kunnet findes.


Ordenen var en énklassig orden hvis medlemmer blev benævnt 'hvide riddere' (i modsætning til Elefantordenens 'blå riddere').


I 1808 reformeredes ordenen af Frederik VI, som dels opdelte den i flere klasser efter fransk forbillede og dels udbredte tildelingerne til et større publikum.


Dannebrogordenen - oprindeligt ordenstegn

Det oprindelige ordenstegn før 1808.
Senere brugt som Storkors efter 1808.
(Ordenskapitlet)

Med reformen ændredes også ordenstegnets udseende mens det hidtidige ordenstegn fortsatte som klassen 'Storkors' og herefter som 'Storkors med diamanter' indtil 1912.Ordenens klasser i 1808 var herefter:


 • Storkommandør
 • Storkors
 • Kommandør
 • Ridder
 • DannebrogsmandKlasserne og ordenstegnenes udseende blev justeret hen ad vejen. Bl.a. blev kommandørgraden opdelt i to (med og uden kommandørstjerne) i 1863 (1861 for udlændinge) og riddergraden blev opdelt i to i 1952. I 1951 ændredes statutterne så kvinder kunne optages i ordenen.


Dannebrogordenen - broderede stjerner

Broderede stjerner til Storkors og Kommandør.
Efter 1909 blev der uddelt metalstjerner.

De nuværende klasser er:


 • Storkommandør
 • Storkors (evt. med diamanter)
 • Kommandør 1. grad
 • Kommandør
 • Ridder 1. grad
 • Ridder
 • Hæderstegn

Alle Storkors får opsat våbenskjold i kapellet i slotskirken på Frederiksborg Slot.


Ordenstegnets udseende


Det énklassige ordenstegn var et hvidemaljeret diamantbesat kors med røde kanter. På bagsiden bar korset den tildelende regents monogram. Ordenstegnet blev båret i et hvidt skærf med røde kanter. Hertil en broderet bryststjerne.


Det nuværende ordenstegn er et hvidemaljeret kors med røde kanter. Mellem korsarmene er kongekroner og over korset findes den tildelende regents monogram under en stor krone. Monogrammet ændres for hver regent.
På korset er på forsiden indskriften 'Gud og Kongen' samt et kronet 'C5' for Christian V. På bagsiden årstallene '1219', '1671' og '1808' samt et kronet 'W' for Valdemar Sejr og et kronet 'FVI' for Frederik VI.


Dannebrogordenen - nuværende ordenstegn

Nuværende ordenstegn.
Fra venstre: Stjerne til Storkors/Storkommandør, Kommandør/Storkors tegn,
Stjerne til Kommandør 1. grad, Ridder 1. grad og Hæderstegn.

Ordenstegnet til Storkorset og Kommandørkorset er identiske men bæres hhv. i et skærf (eller ordenskæde) og som en halsdekoration. Ridderkors 1. grad og Ridderkors er identiske med Kommandørkorset, men mindre og i hhv. guld/emalje og sølv/emalje. Hæderstegnet er i sølv uden emalje.


Til Storkorset og Storkommandør hører en ottetakket stjerne, mens Kommandører af 1.grad bærer en korsformet bryststjerne.


Alle ordenstegn skal tilbageleveres ved modtagerens død.


Kilder:

Stevnsborg, Lars "Kongeriget Danmarks Ordener, Medaljer og Hæderstegn" (2005)

Grandjean, H.F "De Kongelige Danske Ridderordener" (1903)

Christensen, Rolf "Danske Ordensinsignier" (1998)

Bencard, Mogens og Tage Kaarsted "Fra Korsridder til Ridderkors" (1993)